KWA Bedrijfsadviseurs

KWA Bedrijfsadviseurs is een onafhankelijke adviseur die met name actief is in de industrie. Voor die sector heeft het bedrijf negen kerncompetenties: arbo, bodem, energie, geluid, kwaliteit, lucht, milieu, veiligheid en water. KWA verzorgt onderzoek naar gebruik van restwarmte uit de industrie. Een andere belangrijke dienst is onderzoek en ontwerp van systemen voor seizoenopslag van koude en warmte (WKO) voor installatiebedrijven.

Contact

Website: http://www.kwa.nl
Telefoon: +31 (0)33 - 422 13 08