Provincie Overijssel

Overijssel voert een actief beleid op gebied van restwarmte en duurzame warmte en koude. De provincie telt meerdere warmtenetten met als nieuwste het geothermienet in IJsselmuiden.

Contact

Website: http://www.overijssel.nl