Afval Energie Bedrijf Amsterdam

Maximaal rendement uit afval, dat is de missie van het Afval Energie Bedrijf (AEB).

 

AEB heeft samen met NUON het bedrijf Westpoort Warmte opgericht. De warmte, die bij de afvalverbrander vrijkomt verwarmt in Amsterdam bedrijven en tienduizend woningen. AEB heeft ook een innovatieve samenwerking met Waternet, dat een nieuwe rioolwaterzuivering naast de afvalenergiecentrale heeft gebouwd. Het biogas uit het slib van de zuivering verbetert het energetisch rendement van de centrale en het vergiste slib kan tevens zonder transport door AEB worden verwerkt. Vanuit de afvalenergiecentrale wordt de zuivering bovendien van warmte en elektriciteit voorzien. Naast warmte en energie uit biogas produceert AEB duurzame elektriciteit en waardevolle, herbruikbare materialen zoals metalen en granulaat uit afval.

Contact

Website: http://www.afvalenergiebedrijf.nl/
Telefoon: +31 (0)20 - 587 62 9