Over Morgen

Over Morgen wil een gebouwde omgeving die duurzaam en zonder aardgas verwarmd wordt, waarin de eindgebruiker veel comfort krijgt voor een eerlijke prijs. Deze transitie drijft ons en willen wij versnellen.

 

Over Morgen is een toonaangevend bureau op het vlak van de duurzame energietransitie. Dagelijks werken wij met 50 medewerkers aan een aardgasloze gebouwde omgeving, die wat ons betreft zowel met duurzame warmtenetten als met individuele oplossingen bediend wordt.
Onze aanpak is erop gericht om stakeholders in de duurzame warmte transitie op inhoud én proces te verbinden en zich te richten op het halen van zichtbare resultaten. De ervaren adviseurs van Over Morgen opereren vaak als “warmteregisseur” voor een gebied, maken warmte transitieplannen of worden ingezet als project- of procesmanager. Onze advisering wordt gedreven door data- analyse. Daartoe zetten wij onder andere onze Warmte Tranisitie Atlas in (https://vimeo.com/197868435)

Over Morgen is initiatiefnemer van Dutch ATES (www.dutch-ates.com), een samenwerkingsverband van ondernemingen, dat duurzame warmteoplossingen in de VS promoot en implementeert.

Voor informatie over:
· Data analyse voor duurzame warmte
· Warmte Tranistie Plannen of duurzaamheidsbeleid
· Programma- en projectmanagement
· Haalbaarheidsanalyse
· Stakeholdermanagement

Contact

Website: http://overmorgen.nl