Logstor Nederland

De Deense onderneming Logstor is wereldleider op het gebied van de productie van voorgeïsoleerde pijpleidingsystemen voor warmte- en koudenetten, industrie, scheepsbouw, glastuinbouw en voor de olie- en gassector, waaronder tegenwoordig vooral leidingen voor vloeibaar aardgas (LNG).

 

Voor warmtetransport en distributie heeft Logstor meer dan 16.000 km leiding geleverd. Door de belangstelling voor reductie van CO2 groeit de omzet bij de warmte- en koudeleidingen. In een white paper geeft Logstor aan welke reducties mogelijk zijn. Het kantoor voor de Benelux is gevestigd in Hoofddorp.

Contact

Website: https://www.logstor.com
Telefoon: +31 (0)23 - 563 25 34