Carbon Matters

De expertise en focus van Carbon Matters is gecentreerd rond het thema 'profitabele CO2-emissiereductie'. Carbon Matters ziet duurzaamheid daarbij breder dan emissiereductie alleen. Om
die reden is een analyse van juridische, milieu- en sociale aspecten altijd onderdeel van de werkzaamheden.

 

Carbon Matters is actief langs een aantal hoofdlijnen:

 • advies inzake energiemanagement en emissiereductie aan, en projectanalyse voor de procesindustrie (proces- en productie-industrie) en gebouwde omgeving (utiliteitsbouw en stedelijke ontwikkeling);
 • strategiestudies voor de Nederlandse overheid en Europese overheden;
 • kwantitatieve projectanalyse en CO2-emissiereductiecertificering
 • ondersteuning voor projectfinanciering en/of compensatie;
 • ontwikkeling van duurzame energieproductie.

Binnen deze activiteiten richt Carbon Matters zich primair op 

 • de proces- en productie-industrie;
 • gebouwde omgeving en utiliteitsbouw;
 • projectanalyse en strategieontwikkeling op bedrijfsniveau en voor nationale en Europese overheden.

Carbon Matters is daarbij gespecialiseerd in:

 • carbon footprint en benchmarkanalyses;
 • supply-chain-optimalisatie (ketenbeheer);
 • dynamische simulatiestudies;
 • internal audit, controle framework en risicomanagement.

 

Contact

Website: http://www.carbonmatters.nl